Ryzyko i jego ocena

 

Specjaliści od ocen ryzyka zawodowego

Ryzyko wg specjalistów

Specjalista – człowiek który uważa że posiada wiedzę w danej dziedzinie

Ryzyko zawodowe zapis z dyrektywy unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy

Ocena ryzyka zawodowego wg grup zawodowych

L.p. Grupa osobowa Rozumienie
1 Prof. Słomka Proces oceny warunków pracy
2 PIP Przedmiot wnikliwej kontroli i wymierzania kar
3 Specjaliści bhp Sposób na dorobienie sobie do pensji
4 Pracownicy Sposób zrozumienia jak liczbę większa od 1 zmieścić w przedziale prawdopodobieństwa
5 Robotnicy Sposób godnego noszenia liczby sugerującej prawdopodobieństwo
6 Świeży inaczej proces rozumienia zapisu słynnej dyrektywy unijnej
 

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone