Ryzyko i jego ocena

 

Ryzyko zawodowe i metody jego oceny

Ryzyko wg risk spora

Ryzyko wg risk spora – stanowi dzienna zapłatę w cystach i sporach

 

Cysty - formy przetrwalnikowe, powstające wewnątrzkomórkowo, w wyniku przemian zachodzących w protoplazmie komórek bakteryjnych, prowadzących do wytworzenia wielowarstwowych otoczek

Spora  -– termin stosowany w botanice, mykologii i mikrobiologii w odniesieniu do komórki służącej do rozmnażania protistów, roślin i grzybów

Endospory  – spoczynkowe, przetrwalnikowe formy bakterii

Spora dzielone są ze względu  na:
1. podział spora wg miejsca powstania:

 • mejospory, megaspory, tetraspory, gonospory – powstające po podziale mejotycznym – są haploidalne,
 • mitospory – powstające po podziale mitotycznym – są tak samo wyposażone genetycznie jak organizm rodzicielski,
  2. podział spora wg miejsca , w którym są wytwarzane:
 • endospory – wytwarzane w zarodni
 • egzospory – nie wytwarzane w zarodni, np. zarodniki konidialne u grzybów
  3. podział spora wg obecność organelli ruchu:
 • planospory, zoospory, pływki – z organellami ruchu
 • aplanospory – bez organelli ruchu

  Sporulacja  – proces tworzenia endospory, przebiega on według następującego schematu:

 • I stadium – uwypuklenie błony cytoplazmatycznej do wnętrza komórki. Tworzy się przegroda
 • II stadium – DNA dzieli się na genofor sporangium i genofor prespory
 • III stadium – DNA prespory zostaje oddzielone i otoczone dwiema błonami cytoplazmatycznymi
 • IV stadium – wewnętrzna błona tworzy ścianę komórkową przetrwalnika, a zewnętrzna daje do środa korteks
 • V stadium – zakończenie formowania korteksu i osłon białkowych
 • VI stadium – osłonki stają się nieprzepuszczalne i ciepłoodporne, silnie załamuje światło, ustanie metabolizmu i wejście stan anabiozy
 • VII stadium – uwolnienie endospory spowodowane lizą sporangium

   

   

   

   

  Copyright Wszelkie prawa zastreżone