Ryzyko i jego ocena

 

Ryzyko zawodowe i metody jego oceny

Ryzyko wg Polskiej Normy

Ryzyko wg Polskiej Normy – stanowi metode przechowywania i dostepu do opracowanych wyników oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko wg PN-N-18001

Ryzyko to dokument przedstawiony w trybie art. 4 ust 1 ustawy z dnia 12.09.2012 o normalizacji /Dz. U. nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami/ tj jawności i powszechnej dostępności poprzez przedstawienie go do publicznej wiadomości dla pracowników na stanowiskach robotniczych i innych w czytelniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie i Łodzi w czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-13.30 a nawet w trzeciej czytelni w Katowicach ale w innych godzinach  

 

 

 

 

Copyright Wszelkie prawa zastreżone