Notatka służbowa

spisana w dniu 1998.06.06 na okoliczność przesłuchania  Pani Hanny XXXXX c. Bernarda ur. 1956.10.10

 

 

W dniu 1998.06.06 dokonano próby przesłuchania żony denata Pani Hanny XXXXX c. Bernarda urodzonej w dniu 1956.10.10 zamieszkałej w XXXXX ul. Stalowa 4 na okoliczność wypadku z dnia 1998.04.28 któremu uległ Pan Włodzimierz XXXXX oraz ustalenia ewentualnych świadczeń.

Pani Hanna XXXXX oświadczyła że :

1.    nie wie jak długo mąż pracował w firmie XXXXX, ale mówił że będzie jako mistrz murarski,

2.    o wypadku dowiedziała się krytycznego dnia około godziny 21.00. Mąż tj. Pan Włodzimierz XXXXX mieszkał z żoną i dwoma córkami tj. Panią Moniką XXXXX ur. 1982.06.02 oraz Panią Patrycją XXXXX ur. 1987.05.14.,

3.    prowadzili wraz z mężem  wspólne gospodarstwo domowe i mąż łożył na utrzymanie rodziny,

4.    nie pracuje zawodowo i prowadzi dom,

5.    składki na ZUS opłacał mąż osobiście tj. na NKP nr 41816

6.    normalnie prowadził prace na zlecenia i dlatego był odrębnie ubezpieczony w ZUS

7.    świadczenia jakie otrzymała to zasiłek pogrzebowy

8.    nie zna innych osób poza nią i dwoma córkami uprawnionych do świadczeń po zmarłym mężu tj. Panu Włodzimierzu XXXXX,

9.    Nie złoży oświadczenia w sprawie ustalenia świadczeń  ani nie podpisze  żadnego protokołu w tej sprawie,

10.inspektor pracy Pan XXXXX zabronił cokolwiek podpisywać,

 

         W TYM STANIE RZECZY USTALONO IŻ

I. prawdopodobnie uprawnionych do świadczeń po zmarłym Włodzimierzu XXXXX są trzy osoby tj.:

1.    żona - Pani Hanna XXXXX c. Bernarda ur. 1956.10.10 zamieszkała XXXXX ul. Stalowa 4

2.    córka - Pani Patrycja XXXXX c. Włodzimierza  ur. 1987.05.14 zamieszkała XXXXX ul. Stalowa 4

3.     córka - Pani Monika XXXXX c. Włodzimierza  ur. 1982.06.12 zamieszkała XXXXX ul. Stalowa 4

II. inspektor pracy Pan XXXXXXXXXX przekroczył uprawnienia wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  stając się stroną w sprawie,

            Na tym notatkę zakończono i po odczytaniu podpisano

POWRÓT

BANNERSHOW

bannery.chmurka.pl/
Banner za banner